UAP! 17 - Europa La historia d'aquest any

Europa...

Ara és l’hora de posar el país en ordre,

Ara és l’hora de construir.

Ara és l’hora d'obeir

No podem perdre els nostres referents

Ara és l’hora de creure i treballar

Ara és l’hora de posar-nos en fila i organitzar-nos.

Aixecarem els murs de la tolerància

Aixecarem els murs que ens permetin ser els més poderosos del món

Els murs serviran per acollir a tothom qui vulgui venir

Construirem un espai de normes i educació